Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskap (KA210-SCH) avslutas den 3 november 2021

Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Grundläggande konstundervisning Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Status
Avslutad
Ansökningstid
28.8.2021 – 3.11.2021 kl 13:00
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering

Erasmus+ småskaliga partnerskapsprojekt (Small-scale Partnerships KA210-SCH) riktar sig särskilt till nya aktörer och mindre organisationer. I småskaliga partnerskap kan man testa, prova eller utveckla olika arbetssätt eller metoder och skapa en grund för ett samarbetsnätverk.  Både personal och elever/studerande kan delta i genomförandet av projektet.

I ett småskaligt partnerskap måste minst två organisationer från två olika programländer delta.  Endast organisationer från Erasmus+-programländer får delta i småskaliga partnerskap.