Finansiering för internationalisering

Erasmus+ finansieringsomgång för initiativ inom den europeiska högskoleutbildningen: en europeisk kvalitetsstämpel för samexamina och de europeiska högskolenätverkens juridiska ställning

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Status
Avslutad
Ansökningstid
12.8.2022 – 6.10.2022 kl 18:00

Erasmus+ finansieringsomgång för initiativ inom den europeiska högskoleutbildningen: en europeisk kvalitetsstämpel för samexamina och de europeiska högskolenätverkens juridiska ställning

Det är möjligt att ansöka om finansiering för två olika teman:

Tema 1: Pilotprojekt för en kvalitetsstämpel för europeisk samexamen (Pilot a joint European degree label)

  • Högskoleallianser och nationella myndigheter kan testa och utveckla en sameuropeisk kvalitetsstämpel för samexamina
  • Syftet med kvalitetsstämpel är att lyfta fram värdet av innovativa internationella inlärningsupplevelser och öka synligheten och intresset för samexamina som erbjuds av de europeiska högskoleallianserna både inom och utanför Europa.

Tema 2: Arbete med att främja högskolealliansernas juridiska ställning med hjälp av EU:s samarbetsinstrument (Pilot institutionalised EU cooperation instruments to explore the feasibility for a possible European legal status for alliances of higher education institutions)

  • Fördjupande och smidiggörande av högskolornas långsiktiga internationella samarbete genom pilotförsök med möjligheter som erbjuds av existerande europeiska samarbetsinstrument
  • Syftet är att ge allianserna fler möjligheter att verka tillsammans, fatta gemensamma strategiska beslut, testa gemensam rekrytering, planera gemensamma studieprogram eller komma överens om gemensam användning av resurser inom personal, teknologi, information, utbildning, forskning och innovationsverksamhet.

När?

Ansökningstiden löper ut torsdagen den 6 oktober 2022 kl. 18.00 finsk tid (17.00 CET). Finansieringen ska sökas via Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA (European Education and Culture Executive Agency).

För vem?

I första hand högskoleallianser och relevanta sammanslutningar av nationella och regionala aktörer samt aktörer inom samma förvaltningsområde, som genomför pilotförsök med en sameuropeisk kvalitetsstämpel för internationella samexamina som utgår från gemensamma europeiska kriterier (tema 1) och/eller

främjande av den juridiska ställningen inom högskoleallianser på europeisk nivå som utförs med hjälp av EU:s samarbetsinstrument, i synnerhet inom kontexten Europeiska universitet eller andra allianser (tema 2).

Sökandena ska vara ett konsortium med minst två sökande (förmånstagare), vars medlemmar är minst två högskolor från olika länder som uppfyller behörighetsvillkoren. Konsortiet kan vara en europeisk högskoleallians eller ett annat samarbetsnätverk för högskolor.

Ansökningsrådgivning

Ta del av inspelningen av EACEA:s ansökningswebbinarium 28.6.2022 och ansökningsutlysningen i portalen Funding and Tenders.

Vid frågor, kontakta EACEA direkt eller Utbildningsstyrelsen.

EACEA: EACEA-POLICY-EXPERIMENTATION-HE [at] ec.europa.eu

Internationellt samarbete mellan högskolor: erasmus.korkeakoulutus [at] oph.fi