Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan om ackreditering för mobilitetskonsortier (KA130) slutar 20.2.2024

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
30.11.2023 – 20.2.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett

Under ansökningsrundan 2024 för Erasmus+-programmet kan bidrag för europeisk och global mobilitet sökas utom av enskilda högskolor också för mobilitet som arrangeras av mobilitetskonsortier, eller sammanslutningar, som består av högskolor och andra organisationer.

Ett mobilitetskonsortium ska ha en ackreditering som beviljas av det nationella kontoret. Ett nytt mobilitetskonsortium ska ansöka om ackreditering på en separat ansökningsblankett, (Accreditation of Higher Education Mobility Consortia, KA130). Ackreditering är ett förfarande där Utbildningsstyrelsen konstaterar att mobilitetskonsortiet är behörigt att ansöka om bidrag. Ackreditering ger konsortiet rätt att ansöka om bidrag för Erasmus+ europeisk och global mobilitet.

Ansökan ska lämnas in elektroniskt senast den 20 februari 2024 kl 13.00 finsk tid (12.00 CET).