Mobilitet inom Erasmus+ kan förutom av enskilda högskolor också arrangeras av sammanslutningar som består av högskolor och andra organisationer, dvs. mobilitetskonsortier. Ackrediterade konsortier kan ansöka bidrag för europeisk mobilitet och global mobilitet inom högre utbildning på samma villkor som högskolorna.
Kuvituskuva