Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Ansökningstiden för insatsen Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram går ut 17.6.2021

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Status
Pågående
Ansökningstid
20.4.2021 – 17.6.2021 kl 18:00
Ansökningsblankett

Erasmus Mundus-magisterprogrammen är högklassiga internationella gemensamma examensprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Finansiering för Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM) kan sökas i en situation där ett konsortium är intresserat av att ordna ett program för gemensam examen, men ännu inte berett att starta programmet.