Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för Kapacitetsuppbyggnadsprojekt avslutar 16.2.2023

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
29.11.2022 – 16.2.2023 kl 18:00
Ansökningsblankett

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ för högskolesektorn (Capacity Building in Higher Education) stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering inom högskoleutbildningen i partnerländer utanför EU.

Det finns tre olika typer av kapacitetsuppbyggnadsprojekt:

  1. Främjande av samarbetsmöjligheter inom högskolesektorn 
  2. Förändringspartnerskap inom högskoleutbildning
  3. Strukturreformprojekt

Sista ansökningsdag är den 16 februari 2023 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Budgeten för kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom högskolesektorn för ansökan 2023 är circa 116,9 miljoner euro. Uppskattas 166 projekt få finansiering.

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).