Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för Kapacitetsuppbyggnadsprojekt avslutar 8.2.2024

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Status
Avslutad
Ansökningstid
29.11.2023 – 8.2.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ för högskolesektorn (Capacity Building in Higher Education) stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering inom högskoleutbildningen i partnerländer utanför EU.

Det finns tre olika typer av kapacitetsuppbyggnadsprojekt:

  1. Främjande av samarbetsmöjligheter inom högskolesektorn 
  2. Förändringspartnerskap inom högskoleutbildning
  3. Strukturreformprojekt

Sista ansökningsdag är den 8 februari 2024 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).