Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ för högre utbildning (Capacity Building in Higher Education) stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering inom högskoleutbildningen i partnerländer utanför EU.
Oppilas liitutaululla