Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ (Capacity Building in Higher Education) för högskolesektorn stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högskoleutbildningen i partnerländer utanför EU.
Oppilas liitutaululla

Informationen på den här sidan grundar sig på den tidigare programperioden inom Erasmus+ (2015-2020). Uppgifterna uppdateras under år 2021. Kapacitetsuppbyggnadsprojekten fortsätter som insatstyp inom Erasmus+ även under programperioden 2021-2027. Nästa ansökningsomgång för insatsen ordnas på våren 2022.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekten är multilaterala projekt för utveckling av högskoleutbildningen i samarbete mellan Erasmus+-programländerna och över 150 partnerländer.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekten har som mål att förbättra administrationen, ledningen och innovationskapaciteten vid högskolor i partnerländerna samt främja internationalisering och modernisera utbildningssystemen. Samtidigt främjar projekten också samarbete inom och mellan regioner.

Inom kapacitetsuppbyggnadsprojekt kan finländska högskolor med hjälp av samarbete, sin egen expertis och utbyte av god praxis stödja utvecklingen av högskoleutbildningen i partnerländer. Högskolorna kan bidra till att

  • förbättra kvaliteten på partnerländernas högre utbildning och dess relevans för arbetsmarknadens och samhällets behov,
  • utveckla nya och innovativa utbildningsprogram,
  • utveckla högskolornas lednings- och förvaltningssystem och deras internationalisering och
  • stödja myndigheter i att reformera utbildningspolitiken.