Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-HED) slutar 23.3.2022

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
24.11.2021 – 23.3.2022 kl 13:00
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Mer information
Anne Siltala
Outi Tomperi
Jasmin Mäki
E-post: förnamn.efternamn@oph.fi

Samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships, KA220-HED) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla innovativa praxisar, material samt verktyg för undervisning och lärande.

Alla organisationer inom högre utbildning på både den offentliga och den privata sektorn kan delta i  partnerskapsprojekt, exempelvis:

  • högskolor
  • företag
  • organisationer
  • myndigheter
  • forskningsinstitut.

Partnergruppen måste bestå av minst tre organisationer från tre olika länder:

  • EU-medlemsstater och/eller
  • Norge, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Serbien, Turkiet (tredjeländer som är associerade till programmet)

Sammanlagt cirka 1,5 miljoner euro fördelas i projektbidrag.

Vi arrangerar rådgivning för ansökan för dem som ansöker Erasmus+-partnerskapsprojekt.