Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-HED) slutar 24.3.2023

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
23.11.2022 – 24.3.2023 kl 13:00
Ansökningsblankett

Ansökningstid för 2023 har förlängts till fredagen den 24.3.2023 kl 13.00 finsk tid (12.00 CET). Ursprungliga tidsgränsen var den 22.3.2023.

I Erasmus+-programmets samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships, KA220-HED) utvecklas kvaliteten på högskoleutbildningen. Målet är att organisationerna främjar internationellt och mer ämnesövergripande samarbete samt producerar innovativa resultat. I samarbetspartnerskap kan organisationerna dela idéer och utveckla nya praxis och nya metoder.

Alla organisationer inom högre utbildning på både den offentliga och den privata sektorn kan delta i samarbetspartnerskap, exempelvis:

  • högskolor
  • företag
  • organisationer
  • myndigheter
  • forskningsinstitut

Samarbetspartnerskapet måste bestå av minst tre organisationer från tre olika länder:

  • EU-medlemsstater och/eller
  • Norge, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Serbien, Turkiet (tredjeländer som är associerade till programmet)

Den preliminära budgeten för samarbetspartnerskap för högre utbildning år 2023 är cirka två miljoner euro.

Vi arrangerar rådgivning för ansökan för dem som ansöker Erasmus+-partnerskapsprojekt.