Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-HED) slutar 5.3.2024

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Status
Avslutad
Ansökningstid
29.11.2023 – 5.3.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett
Mer information
Outi Tomperi
Kristiina Kemppainen
Liisi Räikkönen

E-post: förnamn.efternamn@oph.fi.

I Erasmus+-programmets samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships, KA220-HED) utvecklas kvaliteten på högskoleutbildningen. Målet är att organisationerna främjar internationellt och mer ämnesövergripande samarbete samt producerar innovativa resultat. I samarbetspartnerskap kan organisationerna dela idéer och utveckla nya praxis och nya metoder.

Alla organisationer inom högre utbildning på både den offentliga och den privata sektorn kan delta i samarbetspartnerskap, exempelvis:

  • högskolor
  • företag
  • organisationer
  • myndigheter
  • forskningsinstitut

Samarbetspartnerskapet måste bestå av minst tre organisationer från tre olika länder:

  • EU-medlemsstater och/eller
  • Norge, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Serbien, Turkiet (tredjeländer som är associerade till programmet)

Den preliminära budgeten för samarbetspartnerskap för högre utbildning år 2024 är cirka 1,57 miljoner euro.

Vi arrangerar rådgivning för ansökan för dem som ansöker Erasmus+-partnerskapsprojekt.