Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Ansökningstiden till Erasmus Mundus-magisterprogrammen går ut 17.6.2021

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Status
Pågående
Ansökningstid
20.4.2021 – 17.6.2021 kl 18:00
Ansökningsblankett

Erasmus Mundus-magisterprogrammen är högklassiga internationella gemensamma examensprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans.