Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Europeisk mobilitet (KA131), ansökningstiden slutar 20.2.2024

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
29.11.2023 – 20.2.2024 kl 13:00
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
21 000 000 €
Mer information
Erasmus+ högre utbildning-teamet: erasmus.korkeakoulutus@oph.fi

Urvalsgrunder

Realiserade mobiliteter under tidigare avtalsperioder
Realiserat utnyttjande av tidigare KA131-bidrag
Ansökan 2024: ansökta mobilitet och flerformsintensivkurser som ska organiseras
Tillgänglig budget

Under Erasmus+ europeiska mobilitets (KA131) ansöknings omgång 2024 kan högskolor och mobilitetskonsortier ansöka om Erasmus+ mobilitetsbidrag, stöd för organisering av utbyten och stöd för anordnande av flerformintensivkurserna för mobilitet mellan EU:s medlemsländer och tredjeländer som är associerade till programmet mellan den 1 juni 2024 och 31 juli 2026. Upp till 20% av finansiering kan användas för mobilitet till tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Ansökan ska lämnas in elektroniskt senast den 20 februari 2024 kl 13.00 finsk tid (12.00 CET).