Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning och yrkesutbildning: Ansökningstiden för innovationsallianser avslutar 15.9.2022

Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
1.2.2022 – 15.9.2022 kl 18:00
Ansökningsblankett

Erasmus+ innovationsallianser (Alliances for Innovation) förbättrar Europas innovationsförmåga genom högre utbildning, yrkesutbildning och strategiskt samarbete mellan företag.

I innovationsallianserna finansieras två olika projekttyper:

  1. Allians mellan läroanstalter och företag (Alliances for Education and Enterprises)
  2. Allianser för branschspecifikt kompetenssamarbete (Alliances for Sectoral Cooperation on Skills)  

Sista ansökningsdag är den 15 september 2022 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Budget för innovationsallianser är 62 miljoner euro.

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).