Erasmus+ innovationsallianser förbättrar Europas innovationsförmåga genom högre utbildning, yrkesutbildning och strategiskt samarbete mellan företag.
Ammatillisen koulutuksen opiskelija ja taustalla opettaja

Syftet med Erasmus+ innovationsallianser-insatserna är att

  • säkerställa den kompetens som behövs i arbetslivet i framtiden
  • minska kompetensunderskottet genom att utveckla läroplanerna inom högskoleutbildningen och yrkesutbildningen
  • och stärka Europas innovationskapacitet genom att stödja informationsutbyte och företagaranda.

Innovationsallianserna inriktas särskilt på digitala färdigheter och branscher som har identifierats som strategiskt viktiga för en hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europa.