Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Jean Monnet-insatser avslutar 14.2.2023

Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
1.12.2022 – 14.2.2023 kl 18:00
Ansökningsblankett

Syftet med Jean Monnet-insatserna är att inom olika utbildningssektorer stödja undervisning, lärande, forskning och diskussion som anknyter till Europeiska unionen. 

Olika insatserna finansieras för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning.

 Jean Monnet-insatser för högre utbildning:

  • Jean Monnet-moduler
  • Jean Monnet-professurer
  • Jean Monnet-center
  • Tematiska nätverk inom den högre utbildningen

 Jean Monnet-insatser för andra sektorer:

  • Jean Monnet-nätverk för skolor och yrkesläroanstalter
  • Jean Monnet ”lärarutbildning"
  • ”Lär dig mer om EU”-initiativ för skolor och yrkesläroanstalter

Sista ansökningsdag är den 14 februari 2023 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).