Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Jean Monnet -insatser avslutar 1.2.2024

Yrkesutbildning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Status
Arkiverad
Ansökningstid
29.11.2023 – 1.2.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

Syftet med Jean Monnet-insatserna är att inom olika utbildningssektorer stödja undervisning, lärande, forskning och diskussion som anknyter till Europeiska unionen. 

Olika insatserna finansieras för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning.

 Jean Monnet-insatser för högre utbildning:

  • Jean Monnet-moduler
  • Jean Monnet-professurer
  • Jean Monnet-center
  • Tematiska nätverk inom den högre utbildningen

 Jean Monnet-insatser för andra sektorer:

  • Jean Monnet-nätverk för skolor och yrkesläroanstalter
  • Jean Monnet ”lärarutbildning"
  • ”Lär dig mer om EU”-initiativ för skolor och yrkesläroanstalter

Sista ansökningsdag är den 1 februari 2024 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).