Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Teacher Academies-insatsen avslutar 6.6.2024

Vuxenutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+
Status
Pågående
Ansökningstid
28.11.2023 – 6.6.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

Genom Erasmus+ Teacher Academies utvecklas det europeiska och internationella samarbetet inom lärarutbildningen, främjas flerspråkighet och kulturell mångfald, utvecklas lärarutbildningen i enlighet med EU:s utbildningspolitiska prioriteringar och främjas målen för det europeiska utbildningsområdet.

Insatsens mål är att

  • utveckla lärarutbildningen genom omfattande samarbete
  • internationalisera lärarutbildningen
  • utveckla och pröva olika former av mobilitet som lämpar sig för lärarutbildningen
  • samt skapa långsiktiga samarbetsstrukturer.

Sista ansökningsdag är den 6 juni 2024 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).