Erasmus+-lärarakademier (Teacher Academies) stöder utvecklingen av lärarutbildningen genom europeiskt samarbete. Lärarakademierna kommer att främja flerspråkighet, språkmedvetenhet och kulturell mångfald, utforma lärarutbildningar i linje med EU:s utbildningspolitiska prioriteringar och bidra till att uppnå målen för det europeiska utbildningsområdet.
Oppilaita ja opettaja pöydän äärellä