Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högreutbildning; Erasmus Mundus -insatsens ansökningstid avslutas 15.2.2024

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Status
Avslutad
Ansökningstid
29.11.2023 – 15.2.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

Erasmus Mundus magisterprogram är högklassiga internationella gemensamma studieprogram som flera högskolor arrangerar tillsammans. Till Erasmus Mundus insatsen hör Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) och Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM). 

EMJM-finansieringen består av olika delar för högskolorna och för de studerande. Högskolornas del består av kostnader för att ordna programmet (institutional costs) samt kostnader för särskilda behov (special needs).  I ansökningsrundan 2024 uppskattas 30 EMJM-program få finansiering och programmet helhets budget är ca 142,6 miljoner euro.  

Kortvarig EMDM-finansiering kan sökas av en högskola i program- eller partnerlandet vars mål är att bilda ett konsortium för ett program för gemensam examen. Finansieringen beviljas för 15 månader och uppgår till 55 000 euro. 

Ansökningstiden 2024 för Erasmus Mundus avslutas den 15 februari 2024 kl. 18.00 finsk tid (17.00 CET).

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).