Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökan till European Youth Together-projekten avslutas 9.3.2023

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
29.11.2022 – 9.3.2023 kl 18:00
Ansökningsblankett

European Youth Together-projekten kan sökas hos Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA.

Ansökningstiden avslutas torsdagen 9.3.2023 kl. 18.00 finsk tid (17.00 CET).

Projekt inom European Youth Together (Europeisk ungdom tillsammans) syftar till att bygga upp nätverk för att främja regionala partnerskap som ska drivas i nära samarbete med ungdomar runtom i Europa. Nätverken bör anordna utbyten, främja utbildning (t.ex. för ungdomsledare) och ge ungdomar möjlighet att själva upprätta gemensamma projekt. Allt detta kan ske i form av både fysiska och webbaserade verksamheter.