Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats avslutas 4.10.2022

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
15.6.2022 – 4.10.2022 kl 13:00
Ansökningsblankett
Beviljats
113 156 €

Inom ramen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats kan organisationer och informella grupper av ungdomar få stöd för att genomföra projekt som gör det möjligt för ungdomar med begränsade möjligheter att delta i DiscoverEU på samma villkor som sina kamrater.

DiscoverEU erbjuder ungdomar som är 18 år en möjlighet att uppleva en kortvarig resa genom Europa, antingen enskilt eller i grupp, med tåg eller andra transportsätt vid behov.

De mål man vill uppnå är att

  • ge ungdomar möjlighet att lära sig om Europa men också att upptäcka Europas möjligheter när det gäller deras framtida utbildning och livsval,
  • förse ungdomar med kunskap, livskunskap och färdigheter som är av värde för dem,
  • uppmuntra till förbindelser och interkulturell dialog mellan ungdomar,
  • främja ungdomars känsla av att tillhöra Europeiska unionen,
  • uppmuntra ungdomar att använda sig av hållbara resor i synnerhet och utveckla deras miljömedvetenhet i allmänhet.

Insatsens mål

DiscoverEU ska förbättra sin inkluderingsdimension genom att ge extra stöd till deltagare med begränsade möjligheter för att utforska Europa. Mer specifikt är målet med DiscoverEU:s inkluderingsinsats att

  • nå ut till ungdomar med begränsade möjligheter som inte skulle ansöka på eget initiativ,
  • övervinna de hinder som hindrar dessa ungdomar från att direkt delta i den allmänna ansökningsomgången för DiscoverEU och tillhandahålla det nödvändiga stöd som de behöver för att kunna resa,
  • sätta igång och förbättra utvecklingen av kompetens och färdigheter hos de ungdomar med begränsade möjligheter som deltar i DiscoverEU.

Ansökningen för DiscoverEU:s inkluderingsinsats är en del av höstens ansökningsomgång som avlustas 4.10.2022 kl. 13.00 (12.00 CET).