Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 1/2021 för partnerskap för samarbete (KA2; 21.5.2021)

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
25.3.2021 – 21.5.2021 kl 19:00

Ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) slutar 21.5.2021 kl. 19.00 finks tid (18.00 CET)

Under den här ansökningsomgången kunde man ansöka bidrag för följande typer av projekt inom programmet:

  • samarbetspartnerskap (KA220-YOU)
  • småskaliga partnerskap (KA210-YOU).