Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 5.10.2021

Ungdomsväsendet Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
18.8.2021 – 5.10.2021 kl 13:00
Ansökningsblankett

Ansökningsomgången för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 5.10.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET):

  • ungdomsutbyte (KA152-YOU)
  • mobilitet för ungdomsarbetare (KA153-YOU)
  • projekt för att öka ungas aktivitet (KA154-YOU).