Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2/2020 (7.5.2020)

Ungdomsväsendet Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action EU:s ungdomsprogram Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
12.3.2020 – 7.5.2020 kl 13:00
Beviljats
737 618.04 €
Mer information
nuoriso(at)oph.fi

Under den här ansökningsomgången kunde man ansöka bidrag för följande typer av projekt inom programmet:

  • Ungdomsutbyte (KA105)
  • Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare (KA105)
  • Strategiska partnerskapsprojekt för utbyte av god praxis (KA205)
  • Europeiska ungdomsinitiativ (KA205)
  • Projekt för dialog mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet (KA347).

Strategiska partnerskapsprojekt för innovation (KA205) kunde inte ansökas under den här ansökningsomgången.

Attachments