Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 7 maj 2024

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen
Status
Pågående
Ansökningstid
29.11.2023 – 7.5.2024 kl 18:00
Ansökningsblankett

Målet för yrkeskompetenscentren (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stöda aktörer inom yrkesutbildningen att anpassa sitt utbildningsutbud till näringslivets behov.  Kompetenscentren samlar partnerländernas regionala samarbetspartner, såsom tillhandahållare av yrkesinriktad grund- och vidareutbildning, högskolor, forskningsinstitut, företag, näringslivsorganisationer, myndigheter o.s.v.