Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för sektorspecifika kompetensallianser (KA2 Sector Skills Alliance) slutar 26.2.2020

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Status
Pågående
Ansökningstid
25.11.2019 – 26.2.2020 kl 18:00
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
30 miljoner euro

Sektorspecifika kompetensallianser har som mål att undersöka sektorns kunskapsbehov på arbetsmarknaden och förstärka yrkesutbildningens förmåga att reagera på behoven.

Projekten väljs och administreras av Europakommissionens genomförandeorgan Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Utbildningsstyrelsen ger allmänna råd för ansökan av dessa projekt.