Finansiering för internationalisering

Ett Europa för medborgarna: ansökningsomgången som slutar 3.3.2020

Medborgaraktivitet Medborgarnas Europa
Status
Avgjord
Ansökningstid
1.1.2020 – 3.3.2020 kl 18:00
Ansökningsblankett
Mer information
Mauri Uusilehto
ledande sakkunnig
tfn 0295 338 520
e-post i formen fornamn.tillnamn@oph.fi

Ett Europa för medborgarna: ansökningstiderna 2020

Under Ett Europa för medborgarna-programmets ansökningsomgång som slutar 3 mars 2020 kan följande projektbidrag ansökas:

Nätverk mellan kommuner (Networks of Towns)

  • Ansökningstiderna slutar 3.3.2020 och 1.9.2020 kl. 17.00 centraleuropeisk tid (CET)
  • Högsta bidrag 150 000 euro

Bidraget ansöks på ett elektroniskt formulär direkt av genomförandeorganet EACEA i Bryssel. Alla dokument som gäller ansökan finns på Funding & Tender Opportunities -webbplats.