Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2021

Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Status
Pågående
Ansökningstid
1.9.2021 – 31.12.2021 kl 13:00
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering

Ansökan av kvalitetsmärke (Quality label) inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 31.12.2021 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET).

Alla roller av kvalitetsmärke kan ansökas: 

  • mottagande organisaatio (Hosting organisation)
  • stödorganisation (Supporting organisation)
  • koordinerande organisation (Lead organisation).

För att ansöka rollen Lead ni skulle redan ha rollen/roller för mottagande och/eller stödorganisation. Du kan ansökä alla roller samtidigt. Nationellt programkontor bedömer först er ansökan för mottagande och/eller stödorganisation och därefter möjligen er ansökan för rollen Lead.