Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2022

Ungdomsväsendet EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
31.8.2022 – 31.12.2022 kl 13:00
Ansökningsblankett

Ansökan av kvalitetsmärke (ESC50 Quality Label) inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 31.12.2022 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET).

Alla roller av kvalitetsmärke kan ansökas: 

  • mottagande organisation (Hosting organisation)
  • stödorganisation (Supporting organisation)
  • koordinerande organisation (Lead organisation).

För att ansöka rollen Lead ni skulle redan ha rollen/roller för mottagande och/eller stödorganisation. Du kan ansökä alla roller samtidigt. Nationellt programkontor bedömer först er ansökan för mottagande och/eller stödorganisation och därefter möjligen er ansökan för rollen Lead.