Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2/2020 (7.5.2020)

Medborgaraktivitet Ungdomsväsendet EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Status
Avgjord
Ansökningstid
16.3.2020 – 7.5.2020 kl 13:00
Beviljats
1 264 630.60 €
Mer information
nuoriso(at)oph.fi

Man kunde ansöka på följande projektyper:

  • Volontärverksamhet (ESC11)
  • Årligt anslag för volontärverksamhetens rampartnerskap (ESC13)
  • Praktik och jobb (ESC21)
  • Solidaritetsprojekt (ESC31).
Attachments