Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: europeiska samarbetsprojekt

Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Status
Avslutad
Ansökningstid
2.10.2019 – 27.11.2019 kl 18:00
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Mer information
Hanna Hietaluoma-Hanin, tel. 0295 338 540
Riikka Koivula, tel. 0295 338 509
kulttuuri@oph.fi

EU:s Kreativa Europe ger stöd till europeisk samarbetsprojekt mellan aktörer verksamma i de kulturella och kreativa sektorer.

Du kan ansöka bidrag för två olika typer av projekt:

  • Små samarbetsprojekt omafattar minst 3 partner från 3 länder. EU-bidraget är högst 60 % och 200 000 €.
  • Stora samarbetsprojekt omfattar minst 6 partner från 6 länder. EU-bidraget är högst 50 % och 2 miljoner €.