Statsunderstöd

Finansiering av verksamheten inom Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 2021

Status
Avgjord
Ansökningstid
15.10.2021 – 1.11.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
1 652 840 €
Mer information
Specialsakkunnig Minna Vasenius

Urvalsgrunder

ansökan har lämnats in inom utsatt tid
ansökan innehåller en utredning över de faktiska antalet utbildningsplatser och boendekostnaderna. Med utbildningsplats aves här yrkesbildningar som genomförs som arbetskraftsutbildning och valideringsinsatser
användningsändamålet för statsunderstödet är förenligt med de uppställda målen
verksamheten genomförs inom den fastställda användningstiden