Finansiering för internationalisering

Nordplus utlysning 2023

Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Nordens språk Nordplus-program
Status
Avslutad
Ansökningstid
4.11.2022 – 1.2.2023 kl 23:59
Ansökningsblankett

Nordplus 2023 ansökningsomgången är öppen

Utlysning och Nordplus Fokus 2023

Den första ansökningsomgången för den nya programperioden 2023-2027 är öppen.

Under åren 2023-2024 ligger fokuset i Nordplus på att ”Stärka utbildningssamarbetet för en socialt hållbar framtid”. Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Handlingsplanen kan läsas i sin helhet här.

Mer information om ansökningsomgången på Nordplusonline.org:
Utlysning
Nordplus handbok 2023