Finansiering för internationalisering

Nordplus utlysning 2024

Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Nordens språk Nordplus-program
Status
Avgjord
Ansökningstid
1.11.2023 – 1.2.2024 kl 23:59
Ansökningsblankett

Utlysning och Nordplus Fokus 2024

Under åren 2023-2024 ligger fokuset i Nordplus på att ”Stärka utbildningssamarbetet för en socialt hållbar framtid”. Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Handlingsplanen kan läsas i sin helhet här.

Mer information om ansökningsomgången på Nordplusonline.org:

Ansökningstiden går ut torsdagen 1.2.2024 och besluten görs i slutet av april 2024.