Statsunderstöd

Statsunderstöd för att stärka kunnandet i svensk kultur och språk 2021, andra ansökningsomgången

Status
Avgjord
Ansökningstid
1.11.2021 – 26.11.2021 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
240 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Marjut Kuokkanen

Urvalsgrunder

Resultat som stöder målen för ansökan
Projektplanens genomförbarhet
Projektplanens helhetsekonomi i förhållande till den föreslagna verksamheten
Aktiv och mångsidig verksamhet.