Utländska universitet som erbjuder undervisning i finska kan ansöka ekonomiskt bidrag av oss för undervisningen i finska språket och Finlands kultur. Bidraget kan användas till att täcka en del av lärarens lön.