Vårt arbete stöds av Expertgruppen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet. Medlemmarna är lärare och forskare vid olika universitet. Mandatperioden för den nuvarande expertgruppen är 2023 – 2024.

Ordförande 

Minna Suni
Professor, Jyväskylä universitet

Medlemmar 

Sisko Brunni
Universitetslärare, Uleåborgs universitet

Viola Čapková
Professor, Åbo universitet

Ilmari Ivaska
Biträdande professor, Åbo universitet

Lari Kotilainen
Universitetslektor, Helsingfors universitet

Sirkku Latomaa
Lektor, Tammerfors universitet

Tuija Lehtonen
Universitetslärare, Jyväskylä universitet

Jukka Mäkisalo
Universitetslektor, Östra Finlands universitet

Marko Pantermöller
Professor, Universität Greifswald 

Riikka Rossi
Professor, Helsingfors universitet

Hanna Samola
Universitetslektor, docent, Tammerfors universitet