Vårt arbete stöds av Expertgruppen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet.

Expertgruppen 2017 - 2019:

Ordförande 

Jarmo Jantunen
Professor, Jyväskylä universitet

Vice ordförande 

Riho Grünthal
Professor, Helsingfors universitet

Medlemmar 

Sisko Brunni
Universitetslärare, Oulu universitet

Tapio Hokkanen
Universitetslektor, Östra Finlands universitet

Saija Isomaa
Professor, Tammerfors universitet

Hanna Jokela
Universitetslektor, Åbo universitet

Sirkku Latomaa
Lektor, Tammerfors universitet

Yrjö Lauranto
Universitetslektor, Helsingfors universitet

Marko Pantermöller
Professor, Universität Greifswald 

Viola Parente-Čapková
Forskare, Åbo universitet

Minna Suni
Professor, Jyväskylä universitet