Har du tankar om hur examensstrukturen eller examensgrunderna borde utvecklas? Lämna in ditt förslag till Utbildningsstyrelsen på denna blankett.

Bekanta dig med vår dataskyddspraxis innan du skickar din fråga eller respons.

Kontaktinformation

Ditt utvecklingsförslag

Max. 200 ord.
Max. 200 ord.
Jag har bekantat mig med Utbildningsstyrelsens dataskyddspraxis och godkänner användningen av mina personuppgifter i tjänsten.