Arbetsgruppen

Manuskript: Sirkku Aboulfaouz, Suaad Onniselkä, Mariam Hammoud-Rouhe, Hajar Sorsa och Ayshah Wallin

Översättning: Cajsa Rudbacka-Lax