Sju e-läromedel för språkundervisningen i yrkesutbildningen

I e-Läromedlen går den studerande igenom temats vokabulär steg för steg. Först bekantar han eller hon sig med temats ordförråd och därefter följer olika slags uppgifter och övningar, som både tränar ordförrådet och allmän hörförståelse.