Faktaa ja Faktaa Express

Faktaa Express 1/2014: Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. Miten oppilaitokset voivat edistää sitä?

Kansainvälistyminen Tasa-arvo ja osallisuus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Aikuiskoulutus
Faktaa Express 1/2014 kansikuva

Faktaa Express 1/2014
(pdf, 287.96 KB)

Ladda ned

Selvityshankkeen tulokset ja toimenpidesuositukset.

CIMOn ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen selvityshankkeessa haettiin vastauksia siihen, mitä kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa ja miten se tällä hetkellä toteutuu. Tarkastelussa olivat mukana yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakoulutus sekä aikuiskoulutus. Huomion kohteena oli erityisesti kansainvälinen liikkuvuus, ja taustamuuttujina olivat sukupuoli, sosioekonominen asema ja asuinpaikka. Lisäksi tarkasteltiin erityisryhmien ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia kansainvälistyä.

Tähän Faktaa Express 1/2014 -julkaisuun on koottu selvityshankkeen keskeiset tulokset sekä toimenpidesuositukset oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille.

6 s.

År
2014
ISBN pdf
978-951-805-603-7
ISBN tryckt
978-951-805-602-0
Serie
Faktaa Express
ISSN pdf
2242-296X
ISSN tryckt
2242-2951
Publikationen finns på följande språk