Nyheter

Vaihtoon lähdetään entistä harvemmin – etsimässä ratkaisuja opettajaopiskelijoiden heikkoihin liikkuvuuslukuihin

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen Opettajat ja kasvattajat
Opetushallitus järjesti yhteistyössä Islannin kansallisen Erasmus+ -toimiston kanssa TCA-seminaarin Enhancing student mobility in Teacher Education. Seminaarin teemana oli opettajaopiskelijoiden liikkuvuus ja vaihtoon lähtemisen esteet. TCA (Transnational Cooperation Activities) -seminaarit tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen ja hankeideoiden kehittämiseen.
TCA seminaarissa ryhmätyöskentelyä

Ajankohtainen opettajaopiskelijoiden liikkuvuuden teema houkutteli lähes 70 opetusalan ammattilaista ympäri Eurooppaa. Monille osallistujista ja puhujista oma vaihtojakso on ollut kokemus, joka on auttanut opinnoissa, ohjannut urapolulla eteenpäin ja auttanut ymmärtämään paremmin muita kulttuureja ja kansalaisuuksia.

– Opettajantyössä korostuu erilaisten ihmisten kanssa toimiminen ja vuorovaikutus. Vaihtojakso edesauttaa erinomaisesti näiden taitojen kehittymistä, kommentoi eräs seminaarin osallistujista.

Erilaisia esteitä vaihtoon lähtöön

Kaksipäiväisen seminaarin aikana osallistujat keskustelivat ryhmissä vaihtoon lähtemisen esteistä ja niiden ratkaisuista yksilö -ja organisaatiotasolla. Syyt kuten perhe ja työ, vaihdon rahoittaminen, kannustuksen ja tuen puute korkeakoulun puolelta, vastahakoisuus lähtemiseen sekä opiskelijoiden ajatusmaailman muuttaminen nähtiin selkeästi haastavimmiksi esteiksi.

– Haluttomuus ulkomaille lähtöön on enemmän mielentila kuin este, kertoo tutkija Joffy Conolly Oulun yliopistosta. Conolly korostaa opiskelijoiden kannustamisen merkitystä, sekä tutkintorakenteen muuttamista enemmän kansainvälistymistä edistäviä opintoja sisältäväksi. Tällä hetkellä opintojen rakenne on tehty niin tiiviiksi, ettei aikaa vaihtojaksolle aina ole, eivätkä opiskelijat koe vaihtoon lähtemistä yhtä tärkeäksi kuin kotimaassa suoritettuja opintoja.

Vaihtojaksojen markkinointi ja kotikansainvälisyys tärkeässä osassa

Työpajatyöskentelyn aikana osallistujat kävivät läpi ryhmissä seminaarin ensimmäisenä päivänä nostettuja teemoja ja vaihtoon lähdön esteitä. Kansainvälisissä ryhmissä myös eri maiden näkökulmat pääsivät hyvin esille.

- Vaihtojaksoja ja tapoja kansainvälistyä tulisi markkinoida tehokkaammin, pohtii yksi työpajaryhmä. Vaihtoon lähtijöille toivotaan entistä joustavampia tapoja kansainvälistyä, kuten lyhyitä vaihtojaksoja sekä opiskelijoiden ja korkeakoulun tekemää videomateriaalia vaihtojaksoista. Osallistujat pitävät tärkeänä, että vaihtoon lähtijöille on tarjolla mahdollisuuksia jakaa kokemuksiaan ja jatkaa kansainvälistymistään vaihtojakson jälkeen. Erilaiset kotikansainvälistymiskeinot, kuten tuutori- ja opiskelijalähettilästoiminta sekä mahdollisuus käydä yhdessä läpi vaihtojakson antia, nähdään tärkeinä tapoina vahvistaa kansainvälistymistä ja levittää tietoa vaihtoon lähdöstä. 

Kokonaisuudessaan työpajatyöskentely sekä seminaarin aikana kuullut esitykset herättivät paljon keskustelua ja kommentteja, joita osallistujat vievät kotiorganisaatioonsa mukanaan pohdittavaksi. 

–  TCA-seminaarit tarjoavat osallistujille tietoa ajankohtaisista aiheista ja erinomaiset mahdollisuudet kansainväliseen verkostoitumiseen, kertoo ohjelma-asiantuntija Heidi Hirvonen Opetushallituksen kansainvälinen korkeakouluyhteistyö-yksiköstä. 

– Euroopassa järjestetään vuosittain useita TCA-seminaareja eri kohderyhmille. Kannustamme myös kaikkia korkeakoulukentän toimijoita hakemaan mukaan!

Mitä ovat TCA -tapahtumat?

• Erasmus+ -ohjelma järjestää Euroopan maissa TCA (Transnational Cooperation Activities)  -seminaareja ja koulutuksia, joihin voivat hakea koulutuksen kentällä toimivien organisaatioiden edustajat. Tapahtumat tarjoavat myös mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja hankeideoiden kehittämiseen kansallisten toimistojen tuella.

• Varaamme suomalaisille osallistujille paikkoja TCA-tapahtumiin ja valitsemme osallistujat hakemusten perusteella. Valitut osallistujat saavat Erasmus+ -apurahan seminaariin osallistumiseen.

• Mahdollisuuksista hakea osallistujaksi TCA-tapahtumiin ilmoitetaan hakuun pitkin vuotta. Tarkemmat tiedot tapahtumista, niiden hakuajoista sekä myönnettävästä apurahasta ilmoitetaan Opetushallituksen verkkosivuilla sekä sähköpostilistojen kautta.