Nyheter

Låt oss inspireras att utveckla skolan tillsammans

Aktuellt
Utbildningsstyrelsen har gett ut en publikation om hur skolan kan utvecklas tillsammans. I publikationen har 40 idéer samlats in från olika Fyren-skolor. Inom grundskolornas nätverk Fyren lär man tillsammans, skapar samarbetsstrukturer, uppmuntrar till utveckling och försök och sprider innovationer i hela landet.

I publikationen presenteras olika Fyren-skolors idéer för utveckling. Teman är bland annat elevernas delaktighet, kompanjonlärarskap, lärmiljöer, skoldagens uppbyggnad och kollaborativa arbetssätt. I de lägre klasserna vid Jyväskylän normaalikoulu genomförs mångvetenskapliga lärområden över årskursgränserna där elever i olika åldrar samarbetar. Nya sätt att arbeta kan införas i en klass eller i hela skolans verksamhet. Försök och utveckling ska alltid utgå från skolans och elevernas behov.

Direktör Jorma Kauppinen påminner att läroplansgrunderna ger en gemensam ram att stödja sig på när man utvecklar skolan.
– I grunderna anges pedagogiska riktlinjer för hur skolorna kan utveckla sin verksamhet så att elevernas intresse och motivation för att lära sig ökar. Det är viktigt att hitta och pröva bästa möjliga nya sätt att genomföra de reformer som anges i den nya läroplanen, konstaterar Jorma Kauppinen.

Det nationella nätverket för skolutveckling har redan från början haft som mål att förnya verksamhetskulturen och pedagogiken och att främja elevernas lärande, trivsel och motivation. Nätverket stöder också lärarnas kompetensutveckling och ork i arbetet samt utvecklar ledarskapspraxisen. I Pitkäkankaan koulu i Uleåborg har man utvecklat en ”må bra-kalender” för att främja lärarnas och personalens välmående.

– I nätverket lyser små och stora idéer lika starkt. Små projekt växer ofta till stora projekt eftersom de snabbt påverkar verksamheten i skolan. Nu har skolornas goda idéer samlats in för att kunna användas av alla. Jag önskar er inspirerande lässtunder med publikationen, säger undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen.