Nyheter

Skolarbetet avslutas den 3 juni

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Läsåret 2016–2017 avslutas lördagen den 3 juni i grundskolorna och gymnasierna. I vår får 58 000 ungdomar avgångsbetyg från grundskolan och 27 070 studenter utexamineras.

Också i yrkesläroanstalterna avslutas läsåret vecka 22. Ungefär 77 300 studerande får en yrkesexamen.

Av dem har 64 500 avlagt sin examen vid en läroanstalt och 12 800 inom läroavtalsutbildning. Bland alla som utexamineras från yrkesutbildningen har 57 200 avlagt en yrkesinriktad grundexamen, 14 200 en yrkesexamen och 5 900 en specialyrkesexamen.

Antalet svenskspråkiga som avslutar grundskolan är ca 3 600 och antalet svenskspråkiga studenter 2 036. Sammanlagt 2 340 svenskspråkiga studerande avslutar sin yrkesutbildning vid en läroanstalt och 520 inom läroavtalsutbildning. Siffrorna inkluderar även skolorna och läroanstalterna på Åland.

Det nya läsåret 2017–2018 inleds vecka 32 i den grundläggande utbildningen och gymnasierna. Enligt Utbildningsstyrelsens beräkning börjar i höst 61 500 elever i årskurs ett, av dem är 4 000 svenskspråkiga.

(Källor: Statistikcentralen, Vipunen – utbildningsförvaltningens statistiktjänst, Studentexamensnämnden)