Nyheter

Språkundervisningen ska inledas redan i årskurs 1 och inom småbarnspedagogiken – kommunerna får fyra miljoner i understöd

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Utbildningsstyrelsen har beviljat 4 014 000 euro i specialunderstöd till anordnare av grundläggande utbildning för 96 olika projekt för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Att tidigarelägga språkundervisningen är en del av spetsprojektet för att reformera grundskolan.

Genom statsunderstöden stöder man försök med att tidigarelägga A1- och A2-språk. Meningen är att språkundervisningen ska inledas tidigare och att man erbjuder flera språk som man för tillfället inte har möjlighet att studera på orten. Målet är att uppmuntra elever att välja och studera språk utöver det minimiutbud som föreskrivs i timfördelningen, oberoende av socioekonomiska skäl, etnisk bakgrund, kön eller ort.

Man stöder också anordnare av utbildning som söker nya sätt att införa olika språk och språkinlärning redan i småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen. Genom projekten söker man verksamhetsmodeller för att utnyttja barns förmåga att lära sig språk i en tidig ålder.

Med hjälp av understöden har det också varit möjligt att stöda en heltäckande utveckling av annorlunda språkundervisning samt att rotfästa språkfostran som en del av hela skolans verksamhetskultur. Målet är att fördjupa lärarnas och hela skol- och småbarnspedagogiksamfundets kompetens som språkfostrare samt som understödare av tidig språkinlärning.

- Mångsidig språkkunskap är en av de viktigaste framtida kompetenserna. Barn har en förbluffande förmåga att lära sig nya saker. Nästan var fjärde kommun inleder nu försök med att tidigarelägga språkstudierna så att barnen börjar studera språk på första klass eller redan inom den småbarnspedagogiska verksamheten. På lång sikt är målet att alla barn ska kunna börja studera sitt första främmande språk redan på ettan, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Genom försöken söker vi information om hur utvecklingen bör se ut för att vi ska kunna öka såväl språkutbudet som språkstudierna. Det innebär att man också inom småbarnspedagogiken och förskolan måste leta efter fungerande lösningar, det är frågan om såväl strukturella som pedagogiska lösningar, säger generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Nästa ansökningsrunda för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen öppnas för anordnare av utbildning i slutet av 2017. De största satsningarna kommer att riktas till de anordnare av utbildning som nu beviljats understöd för att fortsätta försöksverksamheten.