Nyheter

Utbildningsanordnarna, lärarna, de studerande och utbildningsförvaltningen:

Aktuellt
Inom utbildningssektorn vill alla, allt från de studerande till utbildningsanordnarna och ministern uttrycka sitt starka stöd och engagemang för att upptäcka, avslöja och få slut på alla former av sexuella trakasserier i de finländska skolorna och läroanstalterna.

Alla som har undertecknat uppropet har förbundit sig att ha absolut nolltolerans mot trakasserier och betonar att bekämpandet av dem kräver hela samhällets deltagande. När åtgärdsplaner görs upp bör också de studerande delta i planeringen genom elev- och studentkårerna.

Alla som upptäcker trakasserier har en skyldighet att föra saken på tal, ingripa i situationen och uppmuntra den berörda personen att berätta om icke-önskvärda beteenden. Detta gäller i synnerhet chefer, lärare och andra vuxna. Det är på ledningens ansvar att tillsammans med lärarna skapa en trygg verksamhetskultur och lärmiljö.

”Alla barn ska garanteras integritet, trygghet och möjlighet att utvecklas och vara sig själva, skyddade från trakasserier. Skolans och utbildningsanordnarens uppgift är att säkerställa en trygg lärmiljö för alla barn och unga”, betonar minister Sanni Grahn-Laasonen och Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

”Det är viktigt att utbildningsanordnaren fäster uppmärksamhet vid att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna”, påminner Terhi Päivärinta från Kommunförbundet och Teemu Hassinen från Bildningsarbetsgivarna. ”Alla som arbetar i en skola eller läroanstalt, såväl elever och studerande som anställda, har rätt till en trygg studie- och arbetsmiljö. Om sexuella trakasserier uppdagas, ska man genast ingripa.”

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen betonar för sin del att läraren alltid ska följa högsta möjliga etik och agera exemplariskt inför barnen och de unga. ”Det är lärarens och chefens uppgift att skapa en på alla sätt trygg miljö för lärandet och något annat beteende hör inte hemma i undervisningsarbetet.”

Studerandeorganisationernas ordförande Bicca Olin, Riina Lumme, Pietu Heiskanen, Anni Koivisto, Jasmina Khabbal och Eini Järvi sammanfattar sitt meddelande så här: ”För många är studieåren också de år man blir vuxen. De färdigheter och vanor som man tillägnat sig under studietiden har man också i arbetslivet. Därför är det viktigt att vår studerandegeneration sätter stopp för sexuella trakasserier och tystnadens kultur. Detta kräver att vi alla deltar: vi har alla ansvar för att ingripa i trakasserier som vi upptäcker. Låt oss tillsammans skapa en studiemiljö där alla är trygga!”

Alla aktörer inom undervisning, fostran och forskning kan uttrycka sitt engagemang i arbete mot trakasserier genom att använda hashtaggen #NOMORE.

Sanni Grahn- Laasonen, undervisningsminister, Undervisnings- och kulturministeriet

Teemu Hassinen, verkställande direktör, Bildningsarbetsgivarna

Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör, Utbildningsstyrelsen

Pietu Heiskanen, ordförande, Finlands Gymnasistförbund

Eini Järvi, ordförande, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry

Jasmina Khabbal, ordförande, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto — SAKKI ry

Anni Koivisto, ordförande, Finlands studerandekårers förbund - SAMOK

Riina Lumme, ordförande, Finlands studentkårers förbund (FSF)

Olli Luukkanen, ordförande, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

Bicca Olin, ordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS

Terhi Päivärinta, direktör, Finlands Kommunförbund

Esko Lukkarinen, direktör, Regionförvaltningsverkens enheter för undervisning och kultur

Marianne West-Ståhl, direktör, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet