Meddelanden

Småbarnspedagogiken får egen måltidsrekommendation

Utbildning och examina Småbarnspedagogik
Rekommendationen Mat ger hälsa och glädje är till för dem som jobbar inom småbarnspedagogiken, kostservicen och främjandet av barns hälsa samt för familjerna. Rekommendationen ger vägledning för hälsosamma måltider och matvanor som stöder barnens utveckling.
Kuvituskuva, poika hakemassa ruokaa

Måltidsrekommendationen är ett gemensamt redskap för att ordna, utveckla, följa upp och utvärdera kostservicen inom småbarnspedagogiken samt matfostran. Rekommendationen har gjorts i samarbete mellan Statens näringsdelegation, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd. I utarbetandet av rekommendationen ingick en öppen webbförfrågan och 200 kommentarer samlades in.

Att äta tillsammans är att lära sig

– Måltiderna är en viktig del av småbarnspedagogiken. Det är en del av den dagliga pedagogiska verksamheten och samtidigt av central betydelse för en sund utveckling och uppväxt. Smaken och matvanorna utvecklas tidigt och bär långt, säger undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen vid Utbildningsstyrelsen.

Principerna för matfostran baserar sig på grunderna för planen för småbarnspedagogik. Målet är att främja ett positivt förhållningssätt till mat och ätande samt utveckla barnets förutsättningar att äta själv. Positiva upplevelser av att lära sig vid måltiderna är viktiga.

Inom matfostran kan man mångsidigt utnyttja olika lärmiljöer som till exempel daghemmets kök, den närliggande skogen, mataffären, torget eller digitala lärmiljöer.

Bilder på modellmåltider öppnar till dialog

I rekommendationen finns riktlinjer för planering av menyer, specialdieter, val av matvaror och modellbilder på dagens måltider och mellanmål. Modellmåltiderna är ett hjälpmedel vid planeringen av måltiderna inom kostservicen, från uppköp av råvaror till servering.

– Bilderna på modellmåltider är viktiga också för att vårdnadshavarna ska få en bild av hur måltiderna är uppbyggda. Bilderna uppmuntrar också till dialog mellan hemmen och småbarnspedagogiken gällande barnens ätande, säger Arja Lyytikäinen, generalsekreterare vid Statens näringsdelegation.

Barn som deltar i småbarnspedagogiken på heltid serveras i genomsnitt tre måltider dagligen. De täcker cirka 2/3 av dagens energi- och näringsbehov. Måltiderna som serveras inom småbarnspedagogiken och i hemmet bildar tillsammans en nyttig och fullvärdig helhet.

– Finländska barn äter för litet grönsaker. Småbarnspedagogiken erbjuder en fin möjlighet att främja användningen av grönsaker genom god menyplanering och genom att låta barnen bekanta sig med grönsaker med alla olika sinnen, säger arbetsgruppens ordförande, forskningsprofessor Suvi Virtanen från Institutet för hälsa och välfärd.
Rekommendationen ger också verktyg för att följa upp och utvärdera barnens kostintag på ett nationellt plan och utgör stöd vid den självvärdering och utveckling av arbetet som anordnarna av småbarnspedagogik och enheterna utför. I utvecklingen av kostservicen inom småbarnspedagogiken spelar också föräldragrupper, kommunala mångprofessionella arbetsgrupper och kundpaneler en viktig roll.