Nyheter

Dela med dig av goda förfaringssätt som berör tryggheten i skolan!

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Finns det ett förfaringssätt eller en modell som har visat sig vara bra och som förbättrat tryggheten och säkerheten i din skola eller läroanstalt? Inrikesministeriet efterlyser nu goda förfaringssätt som publiceras i TUOVI-portalen för intern säkerhet.
En grupp pojkar sitter i rad och tittar på sina mobiltelefoner

Skolorna och läroanstalterna uppmanas också att delta: dela med er av era goda verksamhetsmodeller och var med och främja tryggheten och säkerheten i skolorna och läroanstalterna. 

Goda förfaringssätt tas emot med en webbenkät fram till 25.10.2019.

Inrikesministeriet önskar i synnerhet få ta del av sådana förfaringssätt och modeller som främjar trygghetskänslan och förebygger brott och olyckor. De ska förutsätta samarbete mellan olika aktörer och kunna tas i bruk även i andra skolor och läroanstalter. Det behöver inte vara frågan om ett nytt eller särskilt omvälvande förfaringssätt, utan andra kan också ha nytta av beskrivningar av vardagliga verksamhetssätt.
Verksamhetsmodellerna publiceras i TUOVI-portalen för intern säkerhet.