Nyheter

Erfarenhetsberättelse: Från Egypten till Jyväskylä med Erasmus+

Erfarenheter Globalt sammarbete Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Mohamed Hamdi från Egypten studerade fyra månader vid yrkeshögskolan i Jyväskylä inom ramen för programmet Erasmus+. Utbytet var en utvecklade erfarenhet på många sätt.
Muhamed Hamdi i Jyväskylä. I bakgrunden Jyväskylä universitet.

Jag ansökte att åka på utbyte eftersom jag ville lära mig förstå andra kulturer och lära känna nya människor. Fastän min generation är mer internationell än tidigare, är det en helt annan sak att bo i ett annat land än att till exempel internationaliseras genom internet.

Dessutom tänkte jag att utbytet kan hjälpa mig att hitta jobb, för också i arbetslivet måste man kunna växelverka med människor från olika kulturer. Jag beslöt ansöka om att studera i Finland, eftersom jag hade hört att nivån på utbildningen i landet är hög. Jag undrade hur det kommer sig att folk där är så bra på det? Jag ville uppleva det personligen.

Genast efter att jag antagits kontaktade yrkeshögskolan i Jyväskylä mig och gav mig anvisningar vad allt jag måste göra innan jag kom till Finland. Det gjorde ankomsten verkligt enkel för mig. Eftersom jag var väl förberedd, stötte jag inte på några större överraskningar. Naturligtvis var jag beredd på att vädret i Finland är kallt och annorlunda än i Egypten.

Jag tycker att undervisningen i Finland fokuserar mer på växelverkan. Det var en överraskning för mig att tenterna inte inverkade så mycket på vitsordet, utan också övriga uppgifter räknades med; jag skrev till exempel mycket mer texter än vad jag gör vid mitt eget universitet. Studierna var intensivare och jag gillade att jag också fick göra praktiska övningar. Studierna som jag avlade i Finland räknades till godo i min examen, utom en extra kurs som jag tog bara för att den var verkligt intressant. Lärarna var vänliga, men jag tyckte det var speciellt att man i Finland kan tilltala läraren så informellt vid förnamn! I mitt hemland kan studerande hamna i trubbel om de gör det!

Jag råkade inte ut för några större svårigheter. En förklaring till det var min fantastiska tutor, som var en räddare i nöden för mig. Tutorn var alltid beredd att hjälpa, om studerandena hade problem. Det tycker jag var oerhört fint. Det bästa med utbytet var den mentala utvecklingen. Människan upplever en mental tillväxt när hon är i kontakt med andra kulturer och också en annorlunda utbildning är utvecklande. Jag tror fortsättningsvis att den internationella erfarenheten kan hjälpa mig att hitta ett jobb, oavsett om jag vill arbeta i mitt hemland eller någon annanstans. Jag fick vänner från hela världen och lärde känna människor från olika kulturer.

Jag skulle inte ha deltagit i utbytet utan finansiering från Erasmus+, för det är dyrt att åka utomlands. Utbytet var dock en utmärkt erfarenhet för mig och jag rekommenderar det också för andra som har en möjlighet att delta. Go for it if you can!